BETON VA UNING ASOSIY TURLARI​

Qurilishda turli maqsadlar uchun ma’lum bir turdagi betondan foydalaniladi. Bundan tashqari, bino qurilishida kerak bo’lgan hududning iqlimiy xususiyatlarini hisobga olish kerak